در این پست عکس های مگلی274R 1 رو براتون میزارم
247 سی سی
مگلی

مگلی زرد رنگ
عکس موتور مگلی

موتور سیکلت مگلی
عکس موتور مگلی سفید