لامبور گینی اونتادور ال پی 750 این مدل از لامبور گینی اواسط سال 2016 وارد بازار می شود و قیمتی حدود 35 هزار یورو خواهد داشت
لامبور گینی

عکس های لامبور گینی
لامبور گینی اونتادور 2016

لامبورگینی
داخل کابین لامبور گینی

لامبور گینی جدید

عکس ماشین لامبور گینی

عکس لامبور گینی